Přibyslavská škola 1895–2015
Kniha o historii základní školy

Grafická úprava knihy o historii základní školy v Přibyslavi vydaná k 60. výročí jejího založení.

Klient: ZŠ Přibyslav
Rok: 2015