Národní galerie v Praze
Logo a vizuální styl (nerealizováno)

Zúčastnili jsme se veřejné zakázky, kterou vyhlásilo vedení Národní galerie v Praze. Soutěž byla bohužel za podivných okolností zrušena již v prvním kole. Toto je výběr z našeho řešení.

Cílem nového vizuálního stylu je vystihnout současný charakter Národní galerie, který je otevřený široké veřejnosti a zastřešuje celou škálu jejích aktivit. Konzervativní přístup tak nahrazujme čerstvým, pozitivním a dynamickým logem založeným na nadčasovém, univerzálním a variabilním designu.

Logo samotné ztvárňuje dva odlišené tvary (formy), které jsou spolu přesto spojené v jednom nekonečném harmonickém ale zároveň proměňujícím se cyklu. Symbolizují tak množství různých přístupů, které galerie zastřešuje a vyjadřují samotnou podstatu umění – reakci na podměty, odpovídání na otázky a ohýbání reality. Vzhledem ke globalizované povaze galerie a její mezinárodní důležitosti navrhujeme dvojjazyčnou verzi.

Použité písmo Clara je rodina serifových a sans-serifových písem navržená prof. Rostislavem Vaňkem a digitalizovaná Františkem Štormem pod záštitou Signature Type Foundry. Jedná se o humanistický sans-serif, který si klade za cíl zprostředkovat český charakter.

Základní prototyp webu
Základní prototyp podstránky

Klient: Národní galerie