Balony Pártl
vizuální styl pro lety balonem

Pro společnost nabízející vyhlídkové lety balonem jsme navrhli vizuální styl, jejímž základem je zjednodušená ilustrace reálné mapy a značka pro označení místa. Práce s mapou a značkou se tak objevuje na různých tiskovinách jako je např. Křestní list vzduchoplavce, kde si sami označíte místo přistání. Dopředu totiž nikdy nevíte, kam vás vítr donese.

Klient: Balony Pártl
Rok: 2016